9:31 am - Tuesday May 22, 2018

["Educational Policy in an International Context"] Culture And Educational Policy The...

by K. Louis, B. Velzen
Educational Policy in an International Context Culture And Educational Policy The
Of Policy Ideas That Includes 'the Standards Movement' And 'new Public Management' Or Accountability...


TYPE : PDF


More Details...

["IGovernment"] Of The Ongoing Digitization Of...

by D. Broeders, H. Griffioen, A. -G. Keizer, E. Keymolen
IGovernment Of The Ongoing Digitization Of
These Complications In The Coming Years. The IGovernment Is Running Full Speed On...


TYPE : PDF


More Details...

["NIEMAND DAN CHRISTUS; en de weg tot Hem"] ...

by JOHN WALL
NIEMAND DAN CHRISTUS; en de weg tot Hem
...


TYPE : PDF


More Details...

["Het Boek der Makkabeeën"] ...

by Apostel Arne Horn
Het Boek der Makkabeeën
...


TYPE : PDF


More Details...

["Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde"] ...

by
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde
...


TYPE : PDF


More Details...

["The sign of the hamster"] ...

by Hugo Claus
The sign of the hamster
...


TYPE : PDF


More Details...

["VERKLARING VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN"] ...

by DR. MAARTEN LUTHER
VERKLARING VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN
...


TYPE : PDF


More Details...

["RECHTVAARDIG VOOR GOD, DOOR HET GELOOF"] ...

by THOMAS BOSTON
RECHTVAARDIG VOOR GOD, DOOR HET GELOOF
...


TYPE : PDF


More Details...

["Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne Tijdgenooten ... Uit het Hoogduitsch door J. G. Verhoeff"] ...

by Bernhard Baehring
Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne Tijdgenooten ... Uit het Hoogduitsch door J. G. Verhoeff
...


TYPE : PDF


More Details...

["Nieuwe reystogt rondom de werreld ... vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten, en kopere plaaten vercierd"] ...

by
Nieuwe reystogt rondom de werreld ... vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten, en kopere plaaten vercierd
...


TYPE : PDF


More Details...

["Da Costa's Kompleete Dichtwerken"] ...

by Isaäc da Costa
Da Costa's Kompleete Dichtwerken
...


TYPE : PDF


More Details...

["Anthropologica"] ...

by
Anthropologica
...


TYPE : PDF


More Details...

["Modern Poetry in Translation"] ...

by
Modern Poetry in Translation
...


TYPE : PDF


More Details...

["Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde"] ...

by
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde
...


TYPE : PDF


More Details...

["Sagen, Märchen und Lieder Der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg"] ...

by Karl Müllenhoff, Otto Mensing
Sagen, Märchen und Lieder Der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg
...


TYPE : PDF


More Details...

["Java Express"] ...

by
Java Express
...


TYPE : PDF


More Details...

["Het Stervend Heidendom. Een Cultuurbeeld Van de Vierde Eeuw Onzer Jaartelling. Eene Studie Over de Worstelingen Van 't Stervend Paganisme Met Het Jonge Christendom in Het Westersch-Romeinsche Rijk Gedurende de Vierde Eeuw. Naar Den 3den Franschen Dr. Vert. Door H. Bakels. Met Eene Aanbeveling Van J. de Vries"] ...

by Gaston Boissier, H. Bakels, Jo de Vries
Het Stervend Heidendom. Een Cultuurbeeld Van de Vierde Eeuw Onzer Jaartelling. Eene Studie Over de Worstelingen Van 't Stervend Paganisme Met Het Jonge Christendom in Het Westersch-Romeinsche Rijk Gedurende de Vierde Eeuw. Naar Den 3den Franschen Dr. Vert. Door H. Bakels. Met Eene Aanbeveling Van J. de Vries
...


TYPE : PDF


More Details...

["Studies ..."] ...

by Frederik van Eeden
Studies ...
...


TYPE : PDF


More Details...

["Axê, kracht om te leven"] ...

by Allard Willemier Westra
Axê, kracht om te leven
...


TYPE : PDF


More Details...

["Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde"] ...

by
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde
...


TYPE : PDF


More Details...