3:21 pm - Sunday March 19, 1944

["Educational Policy in an International Context"] Culture And Educational Policy The Goal...

by K. Louis, B. Velzen
Educational Policy in an International Context Culture And Educational Policy The Goal
Of Policy Ideas That Includes 'the Standards Movement' And 'new Public Management' Or Accountability In...


TYPE : PDF


More Details...

["IGovernment"] Of The Ongoing Digitization Of Government ...

by D. Broeders, H. Griffioen, A. -G. Keizer, E. Keymolen
IGovernment Of The Ongoing Digitization Of Government
These Complications In The Coming Years. The IGovernment Is Running Full Speed...


TYPE : PDF


More Details...

["NIEMAND DAN CHRISTUS; en de weg tot Hem"] ...

by JOHN WALL
NIEMAND DAN CHRISTUS; en de weg tot Hem
...


TYPE : PDF


More Details...

["Het Boek der Makkabeeën"] ...

by Apostel Arne Horn
Het Boek der Makkabeeën
...


TYPE : PDF


More Details...

["Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde"] ...

by
Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde
...


TYPE : PDF


More Details...

["VERKLARING VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN"] ...

by DR. MAARTEN LUTHER
VERKLARING VAN DE BRIEF AAN DE GALATEN
...


TYPE : PDF


More Details...

["The sign of the hamster"] ...

by Hugo Claus
The sign of the hamster
...


TYPE : PDF


More Details...

["RECHTVAARDIG VOOR GOD, DOOR HET GELOOF"] ...

by THOMAS BOSTON
RECHTVAARDIG VOOR GOD, DOOR HET GELOOF
...


TYPE : PDF


More Details...

["Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne Tijdgenooten ... Uit het Hoogduitsch door J. G. Verhoeff"] ...

by Bernhard Baehring
Thomas van Kempen, prediker van de Navolging van Christus en zijne Tijdgenooten ... Uit het Hoogduitsch door J. G. Verhoeff
...


TYPE : PDF


More Details...

["Nieuwe reystogt rondom de werreld ... vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten, en kopere plaaten vercierd"] ...

by
Nieuwe reystogt rondom de werreld ... vertaald door W. Sewel. Met naauwkeurige landkaarten, en kopere plaaten vercierd
...


TYPE : PDF


More Details...

["Da Costa's Kompleete Dichtwerken"] ...

by Isaäc da Costa
Da Costa's Kompleete Dichtwerken
...


TYPE : PDF


More Details...

["De Brief van Aristeas"] ...

by Apostel Arne Horn
De Brief van Aristeas
...


TYPE : PDF


More Details...

["Dr. B. F.'s Fortunatus Beurs en wensch-Hoedt. (Fortunatus soonen ... tweede deel.) Bly-Droef-eyndend Spel. [Each in five acts and in verse.]"] ...

by Bernard FONTEYN
Dr. B. F.'s Fortunatus Beurs en wensch-Hoedt. (Fortunatus soonen ... tweede deel.) Bly-Droef-eyndend Spel. [Each in five acts and in verse.]
...


TYPE : PDF


More Details...

["Functional Specialisation Within the Language Network"] Of Different Brain Areas To Language...

by Mathieu Vandenbulcke
Functional Specialisation Within the Language Network Of Different Brain Areas To Language
Neurodegenerative Disorders....


TYPE : PDF


More Details...

["VOLGEN VAN CHRISTUS, EEN KRUISDRAGEND LEVEN"] ...

by THOMAS BOSTON
VOLGEN VAN CHRISTUS, EEN KRUISDRAGEND LEVEN
...


TYPE : PDF


More Details...

["Anthropologica"] ...

by
Anthropologica
...


TYPE : PDF


More Details...

["Modern Poetry in Translation"] ...

by
Modern Poetry in Translation
...


TYPE : PDF


More Details...

["Alle Scholen"] Are His Favourite Buildings He Says Hertzberger...

by Herman Hertzberger, A. de Swaan
Alle Scholen Are His Favourite Buildings He Says Hertzberger
Read In Many Ways And Are Challenging, Inspirational And Inviting. School Is Where You...


TYPE : PDF


More Details...

["Verhandeling (over dien invloed der Engelsche Letterkunde op de Hollandsche Letterkunde), uitgesproken in The English Literary Society ... benevens e vertaling in het Engelsch door B. S. Nayler; met aanteekeningen. Dutch and Eng"] ...

by Nicolaas Godfried van KAMPEN (Professor of Dutch History and Literature at Amsterdam.), B. S. NAYLER
Verhandeling (over dien invloed der Engelsche Letterkunde op de Hollandsche Letterkunde), uitgesproken in The English Literary Society ... benevens e vertaling in het Engelsch door B. S. Nayler; met aanteekeningen. Dutch and Eng
...


TYPE : PDF


More Details...

["Verhandeling uitgesproken in The English Literary Society, op 8 Februari 1832"] ...

by Nicolaas Godfried van Kampen, Benjamin Suggitt Nayler
Verhandeling uitgesproken in The English Literary Society, op 8 Februari 1832
...


TYPE : PDF


More Details...